Gyntima vaginální čípky s probiotiky, ochrana proti ...

Každá změna , která vede ke snížení počtu Döderleinovho laktobacilu (Lactobacillus acidophilus), mění zdravé kyselé prostředí v pochvě, což nepřímo ...

Nové možnosti v léčbě bakteriální vaginózy a vaginálního ...

210 Praktické lékárenství | 2011; 7(5) | Aktuální farmakoterapie species, fusobacterium species, peptostreptococcus

Macmiror ~ příbalový leták, skupina, účinky

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Macmiror. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého ...

Souhrnúdaiů o přípravku

vaginální výtok neznámé etiologie (Fluor vaginalis), ... Lactobacillus je nepatogenní bakterie, která má v pochvě protektivní funkci.

Chronické vaginální výtoky. Možnosti využití přírodních metod k...

zdravé vaginální prostředí je rozhodující přítomnost mikroba Lactobacillus vaginalis. Ten

Druhy baktérií uchovávaných Sbírkou mlékařských ...

Lactobacillus helveticus 8 Lactobacillus plantarum 19 Lactobacillus vaginalis 2 Lactococcus lactis subsp.cremoris 17 Lactococcus lactis subsp.lactis 25

Vaginální záněty - Gynekologie a porodnictví - ZDN

Autoři ve svém článku sumarizují nejnovější poznatky o etiologii, diagnostice a léčbě vaginálních infekcí. Zdůrazňují jejich potenciálně negativní ...

Gynekologie ::

Ukončení reprodukční fáze života ženy a přechod do menopauzy a následně senia je nedílnou součástí stárnutí organismu. Je vyvolán deplecí ...

Fermalac vaginal.cps.vag.10 :: lékárna

Lék Fermalac vaginal.cps.vag.10 obsahuje Jiná antiinfektiva a antiseptika a v naší internetové lékárně ho najdete ve skupině poševní prostředí ...

Lactobacillus– Wikipedie

Lactobacillus je rod grampozitivních, fakultativně anaerobních či mikroaerofilních bakteri ... L. vaginalis L. versmoldensis L. vini L. vitulinus L. zeae L. zymae.

sp. zn. sukls57723/2015 GYNOFLOR Lactobacillus acidophilus ...

Lactobacillus acidophilus je bakterie, která se v pochvě běžně vyskytuje a svým ... (Fluor vaginalis), nebo mírné až středně závažné případy

Lactobacillus – Wikipedie

Wikipedie:Jak číst taxobox Lactobacillus. Lactobacillus je rod grampozitivních, fakultativně anaerobních či mikroaerofilních bakterií z kmene Firmicutes. Jsou

Fermalac vaginal (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus ...

Fermalac vaginal (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Streptococcus salivarius subsp. thermophilus ): profil léčivého přípravku

Gynoflor ~ příbalový leták, skupina, účinky

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls253217/2011. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. L. NÁZEV PŘÍPRAVKU:GYNOFLOR . 2. SLOŽENÍ ...

Candida albicans -Česká Ordinace cz - domácí encyklopedie

Candida albicans je druh kvasinky, která někdy u lidí způsobuje ústní a genitální houbové infekce. Tato mykóza je zejména častou příčinou nemocí a ...

MOP I E>L Lactobacillus + - +++ MOP I/II E>L ...

MOP I E>L Lactobacillus + - +++ (fyziologický stav, neonatální období, puberta ... vaginalis barvením dle Giemsy, případně odběr do CAT média)

Ureaplasma urealyticum jako původce chronického ...

Závěr Naše studie prokázala, že Ureaplasma urea-lyticum je neprávem opomíjeným původ-cem chronických výtoků mladých žen. Dia-gnostika a léčba těchto ...

Mykóza v těhotenství » Medixa.org

Mykóza v těhotenství je běžnou infekcí. Mykóza v těhotenství vzniká v důsledku toho, že se v tomto období odehrává velké množství hormonálních ...

FERMALAC Vaginal cps 10 - internetová lékárna

Lactobacillus rhamnosus 1,6 miliard CFU v jedné tobolce a jogurtová kultura ... (Trichomonas vaginalis), moučnivkou, choroboplodnými bakteriemi apod., ...

Řasy |

Většina nevábné hmoty ve slizké zelené vodě je tvořena modro-zelenými řasami - sinicemi. (Modro-zelená řasa je obecný název pro všechny sinice.)